Vorming

Speerpunt

Vorming

  • Toerusting op geloofsgesprek en discipelschap
    Vanuit een verlangen naar meer verbinding met God toerusting op discipelschap vormgeven waarbij we het delen van geloofservaringen stimuleren.
  • Meer leren over de Heilige Geest
    Vanuit een verlangen zicht op en deel aan de volledige drie-eenheid van onze God te krijgen, willen we extra focus leggen op de werking van de Heilige Geest, naast de aandacht die er van oudsher is voor God de Vader en God de Zoon.
  • Geloofsopvoeding en kinderen/jongeren in de gemeente
    Vanuit een verlangen om het grote aantal kinderen en jongeren bij Jezus te brengen, willen we samen groeien in geloofsopvoeding en nadenken over de plek van kinderen en jongeren in onze wijkgemeente en de rol die hun ouders hierin spelen.