Jeugdwerk

Speerpunt

Jeugdwerk

  • Uitgangspunt jeugdwerk
    Het is ons verlangen dat de jeugd God persoonlijk kent, Jezus Christus als Redder aanneemt en geleid door de Heilige Geest het geloof in woorden en daden deelt.
  • Basispastoraat in het jeugdwerk
    Het is ons verlangen dat tieners en jongeren zich gezien weten in de gemeente en het jeugdwerk.
  • Geloof uitleven
    Het is ons verlangen jongeren te ondersteunen om hun leven met God vorm te geven in woorden en daden. In onderlinge verbondenheid en binnen de veilige context van de gemeente worden jongeren uitgedaagd zich in te zetten voor de gemeente en de wereld.