Open gemeenschap

Speerpunt

Open gemeenschap voor de wereld om ons heen

  • Verbinding met gemeentes om ons heen
    Ons verlangen is dat we als christelijke kerken één zijn in Christus. We willen op zoek gaan hoe we deze verbondenheid nog verder gestalte kunnen geven met gemeenten dichtbij en ver weg.
  • Missionair en relevant aanwezig voor de mensen om ons heen
    We willen Gods liefde en Zijn blijde boodschap delen met de wereld om ons heen. Dit willen we doen door praktisch aanwezig te zijn en waar mogelijk iets te delen van zijn genade. Dit willen we doen in ons dorp, ons land, maar ook wereldwijd.
  • Zorg voor de schepping en rechtvaardigheid
    Uit dankbaarheid voor alles wat wij ontvangen in de schepping, is het ons verlangen op zoek te gaan naar hoe wij als gemeente en als gemeenteleden bij kunnen dragen aan de zorg voor deze schepping. Daarnaast gaan we op zoek naar hoe bij kunnen dragen aan recht en gerechtigheid voor ieder schepsel.