Liturgie en eredienst

Samenvatting speerpunt

Liturgie en eredienst

In onze wijkgemeente is de liturgie een veelbesproken onderwerp dat soms wordt beperkt tot de liederen en begeleiding. Het begrip liturgie behelst echter een bredere betekenis en slaat op ‘de min of meer vaststaande gang van de kerkdienst’

  • Gods stem horen en beantwoorden
    De orde van dienst is gericht op het horen van Gods Woord en het handelen voor Zijn aangezicht. We vinden het belangrijk dat de liturgie het voor de breedte van de gemeente mogelijk maakt actief mee te doen in de eredienst.